VAŠ NAJBRŽI PUT DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Potpuno besplatno se pridružite našoj poslovnoj zajednici i prvi saznajte kada, gde i na koji način možete aplicirati za dodelu bespovratnih sredstava.

Naše usluge

Članstvom u našem klubu ostvarujete mogućnost korišćenja širokog spektra poslovnih usluga po veoma povoljnim uslovima.

IPARD i Svetska banka

Za klijente – učesnike na konkursima za odobrenje IPARD podsticaja i podsticaja Svetske Banke pripremamo kompletnu aplikaciju za odobrenje podsticaja u skladu sa raspisanim Javnim pozivima.

Izrada biznis I poslovnih planova

Izrađujemo Biznis Planove za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Vođenje poslovnih knjiga

Nudimo usluge vođenja poslovnih knjiga za sva pravna lica (mala, srednja, velika), preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, neprofitne organizacije, udruženja grđana, ogranke stranih pravnih lica i druge privrednopravne forme pravnih lica

Računovodstvene usluge

Nudimo računovodstvene usluge od obrade računovodstvene dokumentacije, kontrole i savetovanja pa do pripreme izveštaja. Struktura usluga zamišljena je tako da pokrije sve segmente poslovanja privrednog subjekta.

Kreditno savetovanje

Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.

Broker osiguranja

Naši savetnici za interes klijenata ostvaruju saradnju sa osiguravajućim kućama, potpuno besplatno zastupajući klijente u svim fazama Ugovora o osiguranju (izbor vrste osiguranja, rizika kao I načina na koji se klijent treba osigurati)

Usluge konsaltinga

Pružamo usluge poslovnog savjetovanja (konsaltinga) za sve vrste privrednih subjekata – analiza problema, identifikacija uzroka, predlog mera za rešavanje problema, izrada akcionog plana, upravljanje novčanim tokovima, kontrola realizacije.

Edukacija

Vršimo usluge poslovne edukacije menadžmenta tj. dajemo odgovor na pitanje šta je to bitno što treba da znamo i radimo na svom poslu, ako želimo da ga uspešno vodimo. Da biste ostali i dalje uspešni na tržištu trebate raditi na razvoju i edukaciji poslovnih veština i kompetencija, neprestano se usavršavati i ulagati u nova znanja i stručnost.

NAŠ TIM

Realizacija projekata u raznim oblastima poslovanja vrlo često obuhvata specifične zahteve, koje je moguće ispuniti angažovanjem referentnih stručnjaka sa adekvatnim znanjima, posebnim iskustvima ili sertifikatima.

Prateći ovakve zahteve tržišta Smart club je u periodu od svog osnivanja do danas posebnu pažnju posvetio okupljanju, obrazovanju i usavršavanju svog tima stručnjaka za potrebe realizacije projektnog konsaltinga.

Danas je Smart club jedinstvena profesionalna mreža visoko motivisanih lokalnih i stranih eksperata i kao takva obezbeđuje adekvatan profesionalni tim za svaki projekat. Veliko iskustvo i visoke kvalifikacije našeg tima omogućuju stvaranje efikasnih i kreativnih poslovnih i  rešenja, koja su prilagođena zahtevima i potrebama svakog klijenta ponaosob.

U svakom trenutku naš stručni tim je spreman da odgovori na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku

11 + 14 =

Info

office@stmartclub.rs